maandag 29 november 2021

Literaire branding

 35 jaar BALLUSTRADA vandaag in de PZC:

Neem nu een abonnement!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

woensdag 24 november 2021

BALLUSTRADA 'tot het einde der tijden'

BALLUSTRADA 35 jaar


“Wees gewaarschuwd! Ballustrada heeft besloten door te gaan tot het einde der tijden.”

Even overwogen wij, de redactie van literair periodiek Ballustrada, om het ‘laatste exemplaar’ van onze kakelverse jubileumuitgave Ballustrada 35 jaar aan de Commissaris van de Koning in Zeeland aan te bieden. Een ZERO-exemplaar moest dat zijn, zonder tekst of beeld. Om te onderstrepen dat de steun van de overheid ook ZERO was. Immers: tien jaar geleden kreeg de redactie het rode licht van de Provincie. Van de ene op de andere dag stopte de subsidie volledig.


We hebben van deze actie afgezien. Te veel moeite voor te dikke huiden. Bovendien heeft Ballustrada de provinciale overheid helemaal niet nodig, hetgeen wel uitzonderlijk mag heten voor organisaties en tijdschriften op het gebied van literatuur en de kunsten. Dankzij de steun van onze abonnees, de Vrienden van Ballustrada en acties van solidaire kunstenaars konden we tot dusver overleven. Eén recent voorbeeld van die solidaire acties is een recente PZC-column van Wim Hofman. Hij spreekt hierin zijn grote waardering uit voor ons blad, waaraan hij trouwens vrijwel vanaf het begin regelmatig meewerkte. Ook aan het nieuwe, dubbele jubileumnummer.

De gemiddelde levensduur van een literair tijdschrift wordt meestal in dagen en niet in jaren uitgedrukt. Des te opmerkelijker is het, dat Ballustrada het al 35 jaar volhoudt. Waarbij nog aangetekend moet, dat de redactie nooit de luxe gekend heeft van een vaste uitgever. 
Hoe we toch konden overleven? Behalve aan de steun van lezers en medewerkers (altijd belangeloos) is dat te danken aan het dwarse karakter van het tijdschrift, dat al sinds de aanvang garant staat voor eigenzinnige literaire en politiek-maatschappelijke opvattingen. De redactie heeft altijd min of meer als anarchistisch collectief gefunctioneerd: taakgericht en in vrijheid. De minimale eis was en is dat een redacteur bezeten van literatuur moet zijn.

Het jubileumnummer

Expositie op papier
Werd het vorige jubileum nog groots gevierd in voorheen de Zeeuwse Bibliotheek met talrijke optredens, voldoende drank en afsluitend een literaire maaltijd, anno 2021 liggen de zaken anders. Ook bij ons gooide corona roet in het eten. We hebben daarom al in een vroeg stadium besloten af te zien van een presentatie of expositie. 
Of liever gezegd: we kozen nadrukkelijk voor een expositie op papier. Maar deden we dat tijdens de andere jubilea ook al niet? Nee, niet zoals deze keer. Voor het eerst in ons bestaan hebben we ons namelijk gebogen over ons eigen verleden. We kregen daarbij wel hulp van talloze bevriende scribenten.

Geschiedenis Ballustrada
De lezer hoeft geen droge opsomming van feiten te verwachten. De feestelijke uitgave omvat een mix van hilarische anekdotes, relevante literaire onderwerpen en onvermijdelijke complimenten. Maar er is meer. In het hart van het blad is zelfs sprake van een heuse wederopstanding. Uit de eerste jaargang is een compilatie samengesteld van relevante gedichten, artikelen en mail-art bijdragen. Daarbij viel op hoe idealistisch en bevlogen we toen al waren, maar ook: hoe venijnig. Om de terugblik compleet te maken is zelfs de originele centerfold aanwezig die beeldend kunstenaar Jan Verschoore destijds maakte, zij het op een iets kleiner formaat.

Feesten op papier en daarna?

We vieren deze keer dus ons feestje op papier. Meer dan honderd bladzijden lang. Het voordeel daarvan is dat iedereen het mee kan vieren. Ook het aantal medewerkers is opmerkelijk in dit nummer. We zijn iedereen erg dankbaar die Ballustrada heeft gesteund bij de belangrijke taak om het schrijven en lezen te bevorderen.

Wat de toekomst betreft: de redactie koestert al heel wat plannen voor de komende 35 jaar. Wees gewaarschuwd! Ballustrada heeft besloten door te gaan tot het einde der tijden.

22 november 2021
Redactie Ballustrada: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers, Ko de Jonge.

(foto H.M.D. Dekker)
Neem nu een abonnement!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

zaterdag 13 november 2021

ELKE DAG HETZELFDE?

Ooit meldden wij in het medewerkersrubriekje van Ballustrada over Wim Hofman: “(…) is beeldend kunstenaar, kinderboekenschrijver, columnist van de Provinciale Zeeuwse Courant, prijswinnaar en dichter. Ook toondichter: hij zette zich eens aan de piano en bracht op de regionale tv het lied ‘Elke dag hetzelfde’, waarvan de gehele tekst luidde: ‘Elke dag hetzelfde’.”

Sinds Wim Hofman onlangs de Zeeuwse Boekenprijs 2021 in de wacht sleepte, lijkt bovenstaande ook op te gaan voor zijn accumulatie van prijzen. Welke heeft hij (gefeliciteerd trouwens, Wim) nog niet gewonnen? In het jubileumnummer van Ballustrada (35 jaar!) wijdde hij trouwens een beschouwing aan de naam van het blad, en op 12 november jongstleden in zijn PZC-rubriek een korte aan het blad zelf.

Nu ziet u het zelf!Neem nu een abonnement!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nldinsdag 9 november 2021

Jubileumnummer 35 jaar BALLUSTRADA

Jazeker: het zevende jubileum van Ballustrada! Een heilig getal en daarom kijken we in deze feestelijke uitgave, die half november verschijnt, voor het eerst eens echt terug. Niet volledig, we zijn geen engelen. Wel durven we het aan om het verleden in het hart van ons blad daadwerkelijk een plek te geven. U krijgt fragmenten van een zeer prille Ballustrada (de eerste jaargang) voorgeschoteld. Hoe naïef en vol hoop waren we toen en overigens ook: hoe venijnig al. De reguliere inhoud en de meeste vaste rubrieken moet u deze keer missen. Daar staat heel wat tegenover. 


Zoals een uitgebreide terugblik door André van der Veeke. Johan Everaers vroeg voor de rubriek Taal Ver Taal aan een tiental vertalers hoe zij denken over het plaatsen van de oorspronkelijke tekst bij de vertaling. Jan J.B. Kuipers kijkt zelfs twee keer terug en oud-redacteur Theo Raats memoreert zijn bemoeienissen met het spraakmakende themanummer over dichter Hans Verhagen. 

Daarnaast evalueren tal van vaste of minder vaste medewerkers hun band met Ballustrada, halen herinneringen op, schetsen karakter en functie van ons tijdschrift. Bert Bevers belicht ons  geboortejaar. Hendrik Carette noemt onze uitgave Licht Zeeuws een juweel flonkerend in Zeeuws Licht. San Bos onthult nogal Geheime Correspondentie met de redactie, Y. Né openbaart een geografische duiding, naast de literaire roeping van de Nieuwe Nachtegaal. Wouter Noordewier bromt vanuit het hiernamaals, Job Degenaar hanteert de loftrompet, Kees Klok benadrukt de Zeeuws-Dordtse vriendschap. Wim Hofman geeft uitleg over onze middeleeuwen vol stencil- en nietwerk, terwijl Tijs van Bragt zich herinnert dat Ballustrada hem hielp zijn weg in de poëziewereld te vinden en Maria Timiaan/Marloes Matthijssen de schemergebieden exploreert. 

Ook Emma Crebolder hoort weer de Zeeusche Nagtegael. Jabik Veenbaas vindt Ballustrada fris en onafhankelijk, Thom Schrijer analyseert een aantal gedichten uit het blad. Hans Overvliet belicht de historische kunstveiling ten behoeve van Ballustrada. Jos Rouw erkent dat de 'Rolling Stones van de literatuur in Zeeland' hem mede literair vormden. Intussen kan Will van Broekhoven zijn gezicht niet meer laten zien in de Sinjorenstad dankzij zijn bijdragen  aan ons tijdschrift. Paul van der Velde herhaalt zichzelf om de feestvreugde te verhogen, Paul van Leeuwenkamp ontmoette 
overal collega-Ballustradianen. 

Rogier de Jong schreef als enige een lofdicht op het blad. Ko de Jonge en Jan Verschoore drukken ook deze keer hun stempel, soms letterlijk. En Minor en Wim van Til en …? Ongetwijfeld en traditiegetrouw vergeten we belangrijke bijdragen te vermelden. Excuus daarvoor, het was niet met opzet. We zijn immers al hard aan het denken over het veertig jarig jubileum.

Neem nu een abonnement!Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nlwoensdag 22 september 2021

‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten', editie 7

Buiten Zinnen


 

Bij de kunstwerkplaats KipVis in Vlissingen wordt sinds 2013 in de openbare ruimte een Kunstpark gerealiseerd. Jaarlijks wordt de collectie uitgebreid. Inmiddels zijn we zes edities verder waarbij in het park even zoveel beelden zijn geplaatst. Omdat het park ontstaan is aan de Willem Klooslaan en de ondertitel luidt: 'ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten' is het nu tijd geworden om dichters aan het woord te laten voor editie 7.


Het tonen van gedichten in het straatbeeld heeft een lange geschiedenis, maar mondt meestal uit in het plaatsen van een tekst op een gebouw of op een tegel in het straatoppervlak. Omdat het Kunstpark Vlissingen een beeldenpark is willen we voor deze editie dichters uitnodigen waarvan het werk een beeldend element heeft, of beeldend kunstenaars die zich ook van taal bedienen. Of dichters die in samenwerking met beeldend kunstenaars een bijzonder plan ontwerpen.

Voor editie 7 hebben we de beschikking over restdelen natuursteen. Deze willen we graag gebruiken als basismateriaal voor een dichterlijke ingreep in het park. Wat we van de dichter / kunstenaar vragen is een autonoom kunstwerk voor het kunstpark waarvan een (dichterlijke) tekst de basis vormt.

Bij iedere editie hebben omwonenden invloed op de keuze van het ontwerp. We worden graag uitgedaagd door een voorstel dat buiten gebaande paden treedt.

Informatie over alle edities: www.ikbeneengod.one
Aanmeldingsvoorwaarden kunnen vóór 1 november aangevraagd worden bij Ko de Jonge: kodejonge@zeelandnet.nl


Neem nu een abonnement!Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl


dinsdag 17 augustus 2021

Intussen op de redactie...

Aan de cover van het jubileumdubbelnummer van Ballustrada (35 jaar!) wordt gewerkt, meldt Ballustrada-vormgever en beeldend kunstenaar Ko de Jonge. Titel: BALLUSTRADA BRUIST! De Jonge: 'De afbeeldingen van de "bubbels” zijn de afdrukken van de achterkanten van pennen, stiften, potloden. Verhalen dus.'

foto Ko de Jonge

Neem nu een abonnement!Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

vrijdag 30 juli 2021

Joop Buma is niet meer

Joop Buma, oud-contribuant en abonnee van Ballustrada en Middelburgs stadsdichter in 2009/2010, is onlangs overleden. Namens de werkgroep poëzie van de Kunst- en Cultuurroute Middelburg schreef Jan Kuipers onderstaand bericht voor de nieuwsbrief augustus van de KCRM.

Woensdagavond 14 juli overleed oud-stadsdichter Joop Buma. Hij zou in augustus negentig zijn geworden, een gedichtenbundeltje om dat te vieren was al in de maak. Joop was stadsdichter in 2009/2010. Hij bracht zijn laatste levensfase door in Verpleeghuis Willibrord aan de Bachtensteene: in het hartje van zijn geliefde Middelburg – hoewel hij geboren was in het Drentse Zuidlaren. Hij streek pas neer in Middelburg na een loopbaan in het onderwijs. Hij was onder meer schoolhoofd in Rotterdam en woonde ook in Zeeuws-Vlaanderen. Joop publiceerde kinderboeken over zijn oorlogsbelevenissen in Zuidlaren, verhalen en gedichten. In zijn Middelburgse periode zag onder meer zijn biografie van de zeventiende-eeuwse kunstschilder François Ryckhals het licht, in wiens geboortehuis aan de Dam hij een tijdlang woonde.


Joop Buma. Foto HMD Dekker,
2010.
Parellel aan zijn literaire neigingen leefde in Joop Buma grote liefde voor muziek, die hij tot uiting bracht als docent en medewerker aan koren en orkesten. Na zijn pensionering publiceerde hij vele gedichtenbundels via zijn eigen uitgeverijtje Mea Sponte. Deze eenmansuitgeverij was ook het kanaal voor veel bundels van de jaarlijkse poëziemanifestatie van de KCRM, georganiseerd door de Werkgroep Poëzie. Een klein legioen aan dichters werkte aan deze (thema)bundels mee in de loop der jaren.

Joops twee jaren als stadsdichter waren zeer productief: hij schreef toen een kleine honderd gedichten (het jaarlijks ‘verplichte’ aantal is vier!). Werkgroeplid vanaf het begin Juul Kortekaas was zo’n dertig jaar met hem bevriend en bezocht hem tot het laatst. ‘In de winter van 2019 hadden we bij mij aan de Brakstraat een vertel- en voordrachtavond en zat Joop bij de open haard nog volop gedichten en verhalen op te dissen,’ herinnert ze zich. ‘Ook in Willibrord zat hij nog elke dag te schrijven. Overpeinzingen op kleine papiertjes.’ 

Werkgroeplid en ex-stadsdichter Jan Kuipers: ‘Ik ontmoette Joop voor het eerst in de jaren tachtig, toen hij regelmatig op het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten aan de Balans verscheen. Er viel heel wat te lachen met Joop tijdens de manifestaties en vergaderingen van de Werkgroep Poëzie. Maar hij kon ook zijn IJzeren Wil tonen als iets niet naar zijn zin ging!’ Dat ervoer ook Werkgroeplid en oud-stadsdichter Karel Leeftink. ‘Toen ik bij wijze van uitzondering een derde jaar stadsdichter mocht zijn ageerde Joop daar behoorlijk tegen. Maar we vonden elkaar toch weer snel bij een kop koffie of glas wijn op een Middelburgs terras. En toen ik trouwde stond hij plots voor de deur met een schilderijtje dat hij had gemaakt. Dat was ook Joop.’

Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl