zondag 30 januari 2022

BALLUSTRADA en de 'Zeeusche Nachtegael'

BERICHTEN VAN HET JUBILEUMJAAR BALLUSTRADA 2022

Najaar 1986: oprichtingsplannen voor Ballustrada in TerneuzenEr bestond in die tijd een al literair blad in Zeeuws-Vlaanderen. Oogschaduw heette dit gestencilde periodiekje en boekhandelaar Robby Bellemans verspreidde het. 

De initiatiefnemers van Ballustrada  hadden een ander concept voor ogen: drukwerk, interviews, spraakmakend proza en luidruchtige poëzie (Maximalen). De eerste jaargang kwam uit op A-4 formaat. De gemiddelde omvang bedroeg twintig pagina’s, maar die beperking werd gecompenseerd door een uitgesneden venster in de kaft, waarachter een foto van Johan Klein of een mail-art kaart van Jan Verschoore opdook. Wat de eerste vier uitgaven verder boden, valt na te gaan in het hart van het jubileumnummer (2021, dubbelnr. 3 en 4). 

Vanaf het eerste nummer was de columnist Minor actief onder de kop Ballustrada Optima Forma. Hij rekende meteen af met concurrent Robby Bellemans: ‘Ik dacht dat mijn zwangere grootmoeder eraan kwam, maar nee, het was Bobby Rellemans.’ Intrigerend was ook de vermelding op de titelpagina: Ballustrada, waarin opgenomen de Zeeusche Nachtegael. De Nachtegael was immers in 1623 door Cats opgericht. Toch kwamen er regelmatig vragen in de trant van: lukt dat een beetje die samenwerking met dat andere blad, die Zeeusche Nachtegael?

Ontleend aan: 'Ballustrada door de eeuwen heen' (André van der Veeke) in het jubileumnummer.Neem nu een abonnement of bestel het jubileumnummer!
Los dubbelnummer € 12,50 | Abonnement € 20,00, 4 nummers inclusief porto
Bankrekening NL35 ABNA 049 92 02 864 t.n.v. Stichting Zeeuws Licht


Redactie: André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers, Johan Everaers
Vaste medewerkers: Kees Klok, Paul van Leeuwenkamp, Thom Schrijer, Jos Rouw (webzaken)
Vormgeving: Ko de Jonge

Contact: avdveeke@zeelandnet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten